Porovnanie 16
Prihlásiť Košík
0
Ponuka
Magazín Chránime prírodu zberom vyslúžilých elektrospotrebičov

Chránime prírodu zberom vyslúžilých elektrospotrebičov

13 januára, 2023
ASEKOL je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu vyslúžilých elektrospotrebičov vrátane financovania celého systému.

Prečo recyklovať vyslúžilé elektrospotrebiče? 

  • Šetríme prírodné zdroje
  • Chránime životné prostredie
  • Znižujeme množstvo skládkovaného odpadu
  • Vďaka moderným technológiám › vysoké opätovné materiálové využitie
  • Základný princíp cirkulárnej ekonomiky

Kolektívny systém ASEKOL

  • Spoločnosť plní zákonné povinnosti výrobcov v CZ, SK, PL a vo zvyšných štátoch Európy zaisťuje plnenie prostredníctvom organizácie WEEE Europe.
  • Zaisťuje zber a ekologické spracovanie všetkých skupín vyslúžilých elektrospotrebičov.
  • Podporuje prácu spoluobčanov so zmenenou pracovnou schopnosťou prostredníctvom chránených dielní.

Ako sa staráme o naše vyslúžilé výrobky?

  • Sme súčasťou kolektívneho systému ASEKOL, ktorý v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaisťuje zber, dopravu a recykláciu od roku 2005.

Viac informácií nájdete na www.asekol.sk

13 januára, 2023