Po odoslaní objednávky Vám bude na e-mailovú adresu odoslané potvrdenie objednávky. Pre platbu ako variabilný symbol použijte číslo objednávky. Akonáhle bude platba pripísaná na náš účet a požadovaný tovar na sklade, objednávka sa expeduje. V prípade, že tovar je vypredaný, celú sumu Vám vrátime späť na účet.

Ak čiastka nebude pripísaná na náš účet najneskôr do dvoch pracovných dní po potvrdení objednávky, bude objednávka považovaná za zrušenú.

 

 

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

 

5029263165/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

BIC (SWIFT): GIBASKBX

IBAN: SK4409000000005029263165